Forside    |    Produkter    |    Vision/Mission    |    Historie-Worldwide    |    Medarbejdere    |    Kontakt   
 

Houghton Danmarks Mission & vision:

Vi vil være og forblive den ledende leverandør af Fluidcare Management Service og Teknologi til metalindustrien.

Houghton's mål er at levere høj kvalitets specialprodukter og service til industrier i hele verden. Vore produkter og service må til stadighed tilfredsstille vore kunders forventninger og samtidig leve op til gældende regler omkring sundhed, sikkerhed og miljø. Vi vil konstant forbedre kvalitet og omkostningseffektivitet af vore produkter og service og dermed sikre vor position som en af de ledende leverandører til industrien.

Virksomhedsstrategi

  • Forpligtelse over for sundhed, sikkerhed og miljø
  • Forpligtelse til Total Quality Management
  • International profil med lokal ledelse
  • Verdensomspændende fuld service leverandør
  • Levere produkter og service som er højtydende og omkostningseffektive.
  • Bredt produktprogram med salg og marketing rettet mod det lokale marked.
  • Houghton's forpligtelse over for sundhed, sikkerhed og miljø

Produktansvar
Vi vil rådgive vore medarbejdere og kunder vedrørende sikker og korrekt håndtering, anvendelse, genanvendelse og bortskaffelse af Houghton produkter. Vi vil bevare et fyldestgørende informationsniveau med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø i forbindelse med alle nye og eksisterende produkter.

Ansvarlig produktudvikling
Vore medarbejdere og kunders helbred og velbefindende vil fortsat være en tungtvejende overvejelse i forbindelse med vor produktudvikling.

Miljøbeskyttelse
Houghton vil fortsat udvikle produkter og systemer som beskytter miljø og bevarer vore naturlige ressourcer.

Public Awareness
Over for vore ansatte vore kunder og myndighederne vil vi gennem træning, skriftligt materiale og seminarer overføre alle nødvendige informationer vedrørende sikker omgang med og anvendelse af vore produkter.

Ledelsens forpligtelse
Enhver leder vil aktivt involvere sig i at viderebringe vores forpligtelse til at beskytte miljøet og vore medarbejdere, kunder og naboers sikkerhed og velbefindende.

Houghtons kvalitetsforpligtelse
Vedholdende kundetilfredshed er et mål for vor succes som en virksomhed.

Vi vil prompte og professionelt reagere på vore kunders ønske om funktionalitet, tekniske informationer og omkostningseffektivitet.

Vores succes for at møde vor kvalitetsstandard er baseret på et initiativrigt engagement hos vore medarbejdere som er motiveret og uddannet til at varetage deres ansvar som medlemmer af Houghtons team.

ærlighed, hæderlighed og tillid er de altoverskyggende værdier, som leder vore medarbejdere og vore forretningsprincipper internt såvel som eksternt.

Vi er fokuseret på at beskytte vore ansattes, kunders og naboers sundhed, sikkerhed og miljø.

 
Houghton Danmark A/S | Energivej 3, 4180 Sorø | Tlf. +45 45 85 23 00 | E-mail: info.dk@quakerhoughton.com